Ansvar

Gadehusene

EGEBJERG BYKVARTER - BALLERUP

Sideparkering på Egebjergtoften

Ansvar som grundejer

 

Mange flytter til Egebjerg Bykvarter fra lejlighed. Når man bliver grundejer er der imidlertid vigtige ansvar som skal iagttages - her er ingen vicevært!

 

NB! Hvis ikke grundejerne overholder deres forpligtelser, kan kommunen foretage det fornødne for grundejerens regning. Læs om grundejeransvaret her.

 

 

VEDLIGEHOLDELSE MV:

 

  • Snerydning
  • Hække/hegn, ukrudt og renovationsstier
  • Trekanten og P-arealer (fællesmatrikler)
  • Fest og musik
  • Fyrværkeri

 

SNERYDNING: Som grundejer er du erstatningsansvarlig mht snerydning og salt-/grusning af fortovet og renovations-/gangstierne ml. klokken 07-22 (kl 8 om søndagen). Vi har indkøbt en fælles sneskovl, som står i/ved fællesskuret på Trekanten.

 

  • Vær også opmærksom på istapper, og lav evt afspærring i tøvejr.
  • Har du bil, så sørg også for snerydning hvis du - eller dine gæster - parkerer på Firkanten eller sideparkeringerne.
  • Hjælp din nabo og sneskrab også for dem; så gør de nok gengæld! Skolebørn og andre fodgængere passerer også forbi Gadehusene hver dag, så ban vejen til sikker færdsel!
  • Tænk også på "affalds-ambassadørerne" - sørg for sneskrab/grusning, hvis du vil have tømt din affaldsspand, eller køb en affaldscontainer som du selv stiller ud til vejen.
  • Sørg for at stille cykler og barnevogne langs husfacaden, så det letter naboskrab.

 

HÆKKE/HEGN, UKRUDT: Har du hæk, skal den selvfølgelig klippes så den ikke generer hverken affaldstømning eller forbipasserende. Du har også pligt til at fjerne ukrudt på fortovet og renovationsstien. Dét ukrudt, som du ikke fjerner, sætter frø og breder sig hurtigt til naboerne.....

 

TREKANTEN: Vi plejer at deles om vedligeholdelse af Trekanten gennem 1-2 årlige fælles arbejdsdage. Hans og Bjarne sørger løbende for græsslåning og træbeskæring, men vi har alle ansvar for fællesområderne (Trekanten og p-pladserne). Du plejer at få en supplerende ejendomsoplysning som viser dit medansvar....

 

Vi bruger Trekanten til fx fællesarrangementer som Fastelavn, Sommergrill og Gadefest - og vi kan ALLE bruge arealet til andre typer af arrangementer (barnedåb, studenterfest, fødselsdage etc). Derfor er det vigtigt at vi sammen sørger for at holde det indbydende og præsentabelt.

 

FEST & MUSIK: Det er altid en god idé at give naboerne besked på forhånd! Det gælder både de nærmeste Gadehusene-naboer, men faktisk også fx Søfronten og Tøndehvælv - det er godt naboskab!

 

FYRVÆRKERI: Du må kun bruge fyrværkeri i perioden 27. december til og med 1. januar. Resten af året er det ulovligt for privatpersoner at bruge fyrværkeri. Det er simpel raketvidenskab.... Prøv som noget nyt at leje en himmel-lyskaster i stedet - den larmer ikke, den forurener ikke, og så kan den kaste et flot skær på aftenhimlen både som ledetråd til gæsterne når de ankommer, og som en festlig afslutning! Sky spots/Eagles kan lejes til stort set samme pris som et fyrværkeri - se fx www.lejdether.dk.

 

Vis hensyn - og informer naboerne på forhånd, hvis I holder fest.