Parkering

Gadehusene

EGEBJERG BYKVARTER - BALLERUP

Sideparkering på Egebjergtoften

Parkering - et smertensbarn...

 

Alle vil gerne parkere tættest på egen bolig - for ikke at nævne, når der kommer gæster. Egentlig er der pladser nok i Bykvarteret som helhed, hvis blot vi forstår at udnytte fripladserne i yderområderne. Det koster kun få minutter ekstra til fods!

 

Gadehusene er tilmatriklet private fællesparkeringspladser på Firkanten samt på sideparkeringerne foran husrækkerne. Disse er derfor PRIVAT parkeringsområde, selv om vi ikke skilter med det.

 

Det kræver stor konduite og godt nabovenskab at deles om de få pladser. Her er et par tips:

 

GENERELT: GIV PLADS OG HJÆLP MED VEDLIGEHOLDELSE!

  • Hvis I har 2 biler, så parkér venligst nr. to længere væk.
  • Har naboen småbørn, vil de nok være glade for at kunne parkere tæt på huset. VIS HENSYN!
  • Når man kommer hjem med storindkøb, er det også rart at kunne parkere tæt på døren.
  • Langtidsparkering - fx ifm ferie - bør naturligvis ske i yderområderne.
  • Trailere & campingvogne må ikke parkeres længere end 24 timer - og spærrer unødigt for alm. parkering.
  • TOMGANG - max 1 minut! SKÅN både dig selv og dine naboer for støj og forurening....

 

Læs kommunens bekendtgørelse om standsning og parkering pr. 1. september 2014 samt TOMGANGS-regulativet.

Bemærk også kommunens flerårige forsøg med p-vagtordning gældende fra 1. juni 2015, som bl.a. har fokus på ulovlige og (nød-)trafikhindrende parkeringer på Egebjerg Bygade især v/Netto samt ulovlig fortovsparkering. Parkér med omtanke - og kontakt gerne bestyrelsen, hvis I har spørgsmål.

 

FÆLLES VEDLIGEHOLDELSESPLIGT: SNERYDNING ISÆR!

Da Gadehusenes p-arealer er PRIVAT område, står vi selv for snerydning, samt ukrudsbekæmpelse og renholdelse. ALLE HAR PLIGT TIL AT DELTAGE, men selvfølgelig fortrinsvis hvis man har bil og benytter parkeringsområderne. Det gør de fleste - eller jeres gæster.

 

GÆSTEPARKERING: Bed venligst gæster om helst at parkere i nærområdet fx på Egebjergskolens p-område eller bagved Netto. Så er der bedre plads til din egen og din nabos bil på vores egne få beboerpladser.

 

AFLÆSNING: Børn, indkøb, flytning mv. betyder at man gerne vil parkere tættest på - vis derfor hensyn!

 

HOLD AFSTAND: Der er kun plads til 3 biler på sideparkeringerne - sørg for at holde god afstand og parkér hensynsfuldt tæt op til flisefor-/bagkant, så der er god plads til navigering ved ind- og udkørsel. Det gælder også på Firkanten, hvor pladsen er endnu mere snæver.

 

TOMGANGS-REGULATIV: MAX 1. minut! Det er svært at overholde på en kold vintermorgen, men ikke resten af året.

 

UDRYKNING: Parkér kun i afmærkede båse/områder. De snævre bygader giver dårlige forhold for udrykningskøretøjer når man parkerer hovedløst! Sekunder kan gøre forskellen mellem liv og død!